Uslovi korišćenja

1. Lični podaci

Obratite pažnju na našu politiku privatnosti u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

2. Promjene Uslova korištenja

Zbog čestih tehničkih i zakonskih promjena, postojeći Uslovi korištenja moraju se s vremena na vrijeme mijenjati ili ažurirati. Prije svake posjete našoj web stranici provjerite kada je stranica posljednji put ažurirana.

3. Autorsko pravo, zaštitni znak i druga prava intelektualne svojine

Sav sadržaj na našoj web stranici, uključujući tekstove, slike, grafičke prezentacije, audio i video snimke, naše je vlasništvo, osim ako je izričito drugačije navedeno. Autorski sadržaj može se koristiti bez izričitog dopuštenja samo u privatne, ali ne iu javne ili komercijalne svrhe (preuzimanja, reprodukcije, itd.).

Neovlašteno korištenje ili zloupotreba bilo kojeg od registrovanih zaštitnih znakova ili logotipa u vlasništvu Ferrero d.o.o. nije dopusteno.

Imajte na umu da svako kršenje naših autorskih prava ili prava intelektualne svojine može imati posljedice u građanskim i/ili krivičnim postupcima.

4. Odricanje od odgovornosti

Ova web stranica je u vlasništvu kompanije Ferrero d.o.o.. Materijal na ovoj stranici je opće prirode i možda neće biti dostupan, prikladan ili u skladu s lokalnom jurisdikcijom.

Informacije na ovoj web stranici su vrlo pažljivo prikupljene i provjerene. Međutim, ne snosimo odgovornost za ažurnost, tačnost, potpunost i/ili kvalitet stranice.

Korištenje ove web stranice i preuzimanje podataka je na vlastitu odgovornost korisnika. Ferrero d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, posebno na korisničkoj bazi podataka, hardveru i/ili korisničkom softveru, nastalu takvim radnjama. Odgovornost za namjerne i ozbiljne greške ostaje nepromijenjena.

5. Završne odredbe

Ako bilo koja odredba ovih uslova bude ili postane pravno nevažeća ili neprovediva u bilo kojoj jurisdikciji, valjanost ili provedivost svih ostalih odredbi u toj jurisdikciji će ostati nepromijenjena.

Ako želite prijaviti kršenje zakonskih odredbi na našim web stranicama, kontaktirajte nas.

Ferrero d.o.o.
N/P: Odjel za odnose s potrošačima – Kinder
Radnička cesta 39
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
OIB: 00356483075
0800 23 55 05 (besplatni telefon za potrošače koji zovu s područja Republike Hrvatske)
+385 1 2355 000 (recepcija)
Radno vrijeme: od 9 do 17 sati
e-mail: potrosacki-servis@ferrero.com